மாநில அளவில் GK போட்டியில் கல்வி அமைச்சரிடம் பரிசு பெரும் S.நரேஷ்

T.S.Chanchana & P.Supasri Represented Sub junior Tamilnadu team National Championship held at odisha tamilnadu team won the gold medal

T.S.Chanchana Represented tamilnadu under 17 SGFI team National championship held at Maharastra and Tamilnadu won the gold medal.

Tharanya.M U-19 tamilnadu team participation held at telengana & Bharanipriya.L U-14 tamilnadu team participated held at haryana

RDG-State level U-14 Football boys got silver medal in Republic day games

பாரத சரண - சாரணிய இயக்கம் , ஈரோடு மாவட்ட செயலர். திரு . இராம .கண்ணன் மற்றும் சிறப்புப் பயிற்சியாளர். திரு தியாகராஜன்

Defeating 5 district teams, our boys Basketball team has won the gold and the cash prize of Rs.7000. Congratulations teams and the coach !

U-17 girls Basketball team won the State Bronze medal and cash prize in the Republic Day Games.

Our school won the overall championship tropy in karate tournament which was held today at K.P.S Mahal kodumudi